Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné oznamy

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARUVytlačiť
 

ODVOLANÉ dňa: 06.08.2019, od 12:00 hod.


  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci

vyhlasuje  

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár

od 02.07.2019 od 12:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa ZAKAZUJE na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme:

 • Fajčiť, odhadzovať horiace, alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov
 • Spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

 

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov POVINNÍ najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
  • urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  • vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  • prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

 

Počet videní: 179


 

OTVORME SI OČI V NOVOHRADSKOM PODZÁMČÍVytlačiť
 

V Haličizverejnené: 20.05.2019


Naša obec sa v sobotu 18.5.2019 v Haliči zúčastnila prezentácie obcí Mikroregiónu Novohradské podzámčie a krstu knihy s rovnakým názvom. Slávnostný akt  krstu vykonal župan Banskobystrického samosprávneho kraja p. Lunter, ktorý následne zavítal aj do stánku obce Podrečany.

Týmto by som chcel poďakovať všetkým našim občanom, ktorí poskytli produkty svojich šikovných rúk,  postarali sa o vzhľad stánku, dobrú náladu, a akýmkoľvek spôsobom pomohli k príprave podujatia.

Starosta obce                                      

FOTOGALÉRIA


 

Počet videní: 387


 

STAVANIE MÁJAVytlačiť
 

zverejnené: 02.05.2019


stavanie májaStarosta obce ďakuje všetkým účastníkom, mládencom za postavenie mája, šikovným gazdinkám-dôchodkyniam za chutné dobroty, účinkujúcim v sprievodnom kultúrnom programe, a predovšetkým autorom programu- A.Popovej, L.Koklesovej, a M.Kubíčekovi.

FOTOGALÉRIA


 

Počet videní: 499


 

POĎAKOVANIEVytlačiť
 

zverejnené: 31.03.2019


Ďakujem všetkým občanom Podrečian, ktorí sa aktívne zúčastnili sobotňajšej brigády a prispeli tak ku skrášleniu prostredia v ktorom žijeme.

Starosta obce       

 FOTOGALÉRIA


 

Počet videní: 1201


 

STOLNOTENISOVÝ TURNAJVytlačiť
 

zverejnené: 11.03.2019


 images.jpgV sobotu 9. marca 2019 sa uskutočnil v sále kultúrneho domu v Podrečanoch STOLNOTENISOVÝ TURNAJ. Zúčastnilo sa ho 24 hráčov v 4 kategóriách (deti do 10 r., mládež, ženy a muži).

 Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali Matúš Kubíček, Lea Tatárková, Zita Kubíčeková a Miroslav Kubíček.

 Ďakujeme všetkým zúčastneným, Občianskemu združeniu ,,Naše Podrečany" za spoluorganizáciu a zdarný priebeh podujatia.

FOTOGALÉRIA


 

Počet videní: 1014


 

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍNVytlačiť
 

zverejnené: 21.02.2019 


Od  01.03.2019 budú upravené úradné hodiny

Obecného úradu a Pošty Partner Podrečany nasledovne:

 

OBECNÝ ÚRAD:

Pondelok      7:30 – 12:00        12:30 – 15:30  

Utorok           7:30 – 12:00        12:30 – 15:30 

Streda           7:30 – 12:00        12:30 – 17:00 

Štvrtok          NESTRÁNKOVÝ DEŇ                 

Piatok            7:30 – 12:00        12:30 – 14:00

 

POŠTA PARTNER PODREČANY:

Pondelok       8:00 – 10:00         14:00 – 15:00 

Utorok            8:00 – 10:00        14:00 – 15:00

Streda            8:00 – 10:00         14:45 – 17:00

Štvrtok           8:00 – 10:00        14:00  - 15:00             

Piatok             8:00 – 10:00        14:00 – 15:00


 

Počet videní: 1156


 

NEBUĎME ĽAHOSTAJNÍ, TRIEĎME ODPAD!Vytlačiť
 

aktualizované:  07.04.2019


PAPIER - 10 časopisov sa môže zmeniť na krabicu z TV-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATRIA SEM:  Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskym sponkami alebo skartovaný papier.

NEPATRIA SEM: Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

SKLO - 5 pohárov stačí na výrobu vázy-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATRIA SEM: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

 NEPATRIA SEM:  Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

PLASTY - z 30 PET fliaš môže byť fleecová bunda_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__

PATRIA SEM: Neznečistené stlačené alebo zašliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

KOVY - zo 670 hliníkových plechoviek sa môže vyrobiť rám na bicykel-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATRIA SEM: Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Vkladajú sa do vreca, alebo kontajnera žltej farby spolu s plastamy. 

 NEPATRIA SEM: Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

 


 

Počet videní: 882


 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka