Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné oznamy

NEBUĎME ĽAHOSTAJNÍ, TRIEĎME ODPAD!Vytlačiť
 

aktualizované:  07.04.2019


PAPIER - 10 časopisov sa môže zmeniť na krabicu z TV

PATRIA SEM:  Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskym sponkami alebo skartovaný papier.

NEPATRIA SEM: Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

SKLO - 5 pohárov stačí na výrobu vázy

PATRIA SEM: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

 NEPATRIA SEM:  Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

PLASTY - z 30 PET fliaš môže byť fleecová bunda

PATRIA SEM: Neznečistené stlačené alebo zašliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

KOVY - zo 670 hliníkových plechoviek sa môže vyrobiť rám na bicykel

PATRIA SEM: Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Vkladajú sa do vreca, alebo kontajnera žltej farby spolu s plastamy. 

 NEPATRIA SEM: Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

 


 

Počet videní: 719


 

________________________POZVÁNKA____________________Vytlačiť
 

ZO JDS Podrečany v splupráci s OU Podrečany uskutoční 

dňa 13. júla 2019 (sobota) zájazd do Banskej Štiavnice. 

Odchod účastníkov autobusom je o 7:30 hod. od predajne CBA (KAČKA).

Cena zájazdu:       členovia JDS: 2,- €

nečlenovia: 3,- €

Podľa záujmu je možné navštíviť: Kalváriu, Banské múzeum a centrum mesta.

Vstupné si hradí každý sám.

jednote dôchodcov slovenska


 

Počet videní: 74


 

OTVORME SI OČI V NOVOHRADSKOM PODZÁMČÍVytlačiť
 

V Haličizverejnené: 20.05.2019


Naša obec sa v sobotu 18.5.2019 v Haliči zúčastnila prezentácie obcí Mikroregiónu Novohradské podzámčie a krstu knihy s rovnakým názvom. Slávnostný akt  krstu vykonal župan Banskobystrického samosprávneho kraja p. Lunter, ktorý následne zavítal aj do stánku obce Podrečany.

Týmto by som chcel poďakovať všetkým našim občanom, ktorí poskytli produkty svojich šikovných rúk,  postarali sa o vzhľad stánku, dobrú náladu, a akýmkoľvek spôsobom pomohli k príprave podujatia.

Starosta obce


 

Počet videní: 235


 

ENVI-PAKVytlačiť
 

aktualizované:  09.05.2019


Ak správne triedime, svet je krajší Majte na pamäti nasledovné pravidlá: Snažte sa odpad netvoriť vôbec. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová 

kovové obaly Vhodením odpadu do správneho kontajnera aj vy prispievate  k čistote svojho okolia a našej krajiny

 

Ak správne triedime, svet je krajší

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

  • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:  

 označenie na obale

 

  • Riaďte  sa  pravidlami  triedenia  svojej  obce. Len  vytriedený  odpad sa dá zhodnotiť  a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

V prípade otázok nás kontaktujte:

E-mail: obce@envipak.sk
ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 7/B • 821 04 Bratislava
www.envipak.sk • www.triedime.sk • www.zodpovednaspolocnost.sk

obrázok

 

 


 

Počet videní: 977


 

STAVANIE MÁJAVytlačiť
 

zverejnené: 02.05.2019


stavanie májaStarosta obce ďakuje všetkým účastníkom, mládencom za postavenie mája, šikovným gazdinkám-dôchodkyniam za chutné dobroty, účinkujúcim v sprievodnom kultúrnom programe, a predovšetkým autorom programu- A.Popovej, L.Koklesovej, a M.Kubíčekovi.


 

Počet videní: 342


 

POĎAKOVANIEVytlačiť
 

zverejnené: 31.03.2019


Ďakujem všetkým občanom Podrečian, ktorí sa aktívne zúčastnili sobotňajšej brigády a prispeli tak ku skrášleniu prostredia v ktorom žijeme.

Starosta obce       

 

viac fotografií z brigády nájdete vo Fotogalérii


 

Počet videní: 1046


 

Výzva na podávanie žiadostí na eKasu Vytlačiť
 

zverejnené: 30.04.2019


Vážení  občania  a  podnikateľské  subjekty,  od  1. apríla tohto roku došlo k novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V tejto súvislosti Vás chce Finančná správa SR osloviť s nasledujúcou informáciou.

Všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby cez ERP,  sú povinní od 1. júla používať tzv. online registračné pokladnice v skratke „ORP“, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu v skratke„VRP“.

Každá pokladnica musí mať svoj kód.

Žiadosť je potrebné podať elektronicky cez stránku finančnej správy prostredníctvom osobnej internetovej zóny. Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu.

Finančná správa zároveň upozorňuje, že pravidelne aktualizuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním a sú teda schopní dodávať podnikateľom pokladničné riešenia pre eKasu. Poskytovatelia, ktorí sú uvedení v zozname, získali certifikáciu a môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc.

Finančná správa odporúča, aby ste ich kontaktovali čo najskôr a vyhli sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní.

Zároveň Finančná správa upozorňuje, že dňa 1.7.2019 daňové úrady z úradnej moci zrušia všetky DKP  a staré ERP-čky už nebude možné používať.

Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia.

Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

images.jpg

images.jpg

Finančná správa

Tlačová správa

Prejdite na eKasu teraz!

BRATISLAVA, 26.04.2019: Finančná správa upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, aby požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. V systéme eKasa je momentálne aktívnych približne 62 000 pokladníc zo 175 000 aktívnych registračných pokladníc. Aktuálne eviduje finančná správa približne 14 000 žiadostí o pridelenie kódu eKasa klient.

Aj naďalej platí výzva finančnej správy, aby si podnikatelia požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. A to aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla. Vyhnú sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. júla zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.

Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu a musia prejsť na tzv. online registračné pokladnice „ORP“, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu „VRP“. Každá pokladnica musí mať svoj kód. Žiadosť o jeho pridelenie je možné od polovice marca posielať elektronicky na finančnú správu. Finančná správa eviduje zatiaľ (k 26.4.) 13 884 žiadostí o pridelenie kódu pokladnice, z toho 10 362 pre pridelenie kódu eKasa klient - ORP a 3 522 pre pridelenie kódu eKasa klient - VRP.

Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny (OIZ). Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ v OIZ v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu.

Finančná správa zároveň upozorňuje, že pravidelne aktualizuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním a sú teda schopní dodávať podnikateľom pokladničné riešenia pre eKasu. Poskytovatelia, ktorí sú uvedení v zozname, získali certifikáciu a môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc. Podnikatelia by mali spolupracovať len s certifikovanými dodávateľmi.                      Finančná správa odporúča, aby ich kontaktovali čo najskôr

Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk


Mgr. Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy, tel: +421 908 191 203, ivana.skokanova@financnasprava.sk

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


 

Počet videní: 231


 

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍNVytlačiť
 

zverejnené: 21.02.2019 


Od  01.03.2019 budú upravené úradné hodiny

Obecného úradu a Pošty Partner Podrečany nasledovne:

 

OBECNÝ ÚRAD:

Pondelok      7:30 – 12:00        12:30 – 15:30  

Utorok           7:30 – 12:00        12:30 – 15:30 

Streda           7:30 – 12:00        12:30 – 17:00 

Štvrtok          NESTRÁNKOVÝ DEŇ                 

Piatok            7:30 – 12:00        12:30 – 14:00

 

POŠTA PARTNER PODREČANY:

Pondelok       8:00 – 10:00         14:00 – 15:00 

Utorok            8:00 – 10:00        14:00 – 15:00

Streda            8:00 – 10:00         14:45 – 17:00

Štvrtok           8:00 – 10:00        14:00  - 15:00             

Piatok             8:00 – 10:00        14:00 – 15:00


 

Počet videní: 1003


 

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka