Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

AKO ĎALEJ S ODPADOM?Vytlačiť
 


aktualizované:  07.05.2019


Dovoľujem si Vás oboznámiť s aktuálnou situáciou týkajúcou sa nakladania s odpadmi, ktoré sme vytvorili, tvoríme, a budeme tvoriť my, občania Podrečian. V uplynulom roku 2018 sme vytvorili /a samozrejme za likvidáciu aj zaplatili/ viac ako 165 ton odpadu, čo je takmer 300 kg na každého obyvateľa obce. Ešte horšou správou je, že len 11 ton z toho sme odovzdali ako odpad vytriedený /papier, plasty, kovy, elektroodpad,.../, za ktorý občan neplatí. V dôsledku toho sme v roku 2019 zaradení do kategórie s najvyššou sadzbou za skládkovanie. Podľa novely zákona o odpadoch sa táto sadzba bude v najbližších rokoch zvyšovať každoročne o cca 50%. Okrem odpadu odovzdaného v malých zberných nádobách /kuka/ sme vlani len za dopravné náklady na vývoz 37 ks veľkoobjemových kontajnerov zaplatili 2.894,-eur. Obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní Všeobecnozáväzného nariadenia  o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad na rok 2019 nepristúpilo ku zvyšovaniu poplatkov za nakladanie s odpadom /12,- eur za os./, v skutočnosti obec dopláca na každého občana ďalších 24,- eur... /v tom nie sú započítané náklady na likvidáciu čiernych skládok/. Ceny za vývoz a skládkovanie odpadu sa každoročne zvyšujú. Aby navýšenie poplatkov pre obyvateľov nemuselo byť veľké, pokúsim sa navrhnúť riešenia ako to zlepšiť:

  • tvoriť menej odpadu /potrebujeme všetko čo kupujeme?/
  • triediť viacej odpadu /opakujem, za vytriedený odpad občan neplatí.../
  • naplniť zbernú nádobu /kuku/pri každom vývoze v maximálnej možnej miere, zároveň minimalizovať množstvo odpadu odovzdávané vo vreciach, lebo vrece je počítané ako plná kuka nádoba /1 vrece = 1 kuka/
  • zbernú nádobu /110 l kuku/ čiernej resp. žltej farby Vám vieme zabezpečiť na obecnom úrade v cene cca 27,- eur
  • nadrozmerný odpad /napr.nábytok, ktorý sa nezmestí do kuka nádoby/ pred uložením do veľkoobjemového kontajnera rozobrať. Úsporným uložením odpadu do kontajnera sa šetria náklady na jeho vývoz
  • veľkoobjemové kontajnery sú k dispozícii pre občanov našej obce, preto Vás prosíme, aby ste si všímali, či do kontajnera nevyvážajú odpad aj obyvatelia iných obcí, a túto skutočnosť ohlásili na obecnom úrade

Musíme sa teda rozhodnúť ako ďalej. Je to na každom z nás. Či budeme investovať do likvidácie čiernych skládok, debatovať o tom,  ako nám nepodrečanci zapĺňajú veľkoobjemový kontajner pri cintoríne, alebo pristúpime ku sebadisciplíne, vzájomnej kontrole, a tie zbytočne vynaložené prostriedky použijeme napríklad na veci pre obec potrebnejšie...

 

V nasledujúcich riadkoch uvádzame niekoľko opatrení, ktorými sa budeme snažiť zlý stav zlepšiť:

Odstránenie veľkoobjemového kontajnera z miestneho cintorína

V najbližších dňoch bude odstránený veľkoobjemový kontajner od miestneho cintorína.  Nahradíme ho dvomi 1100 l kontajnermi, ktoré budú umiestnené na spevnenej ploche v areáli cintorína, a určené na zmiešaný komunálny odpad z cintorína /sviečky, vence/  s pravidelným vývozom každé dva týždne  podľa harmonogramu  vývozu ZKO. Je do nich zakázané vhadzovať veľkoobjemový odpad a odpady z domácností. Preto prosíme občanov, aby do kontajnera a ani mimo neho nevhadzovali  odpad, ktorý tam nepatrí. Okolitý priestor bude monitorovaný.

Veľkoobjemový kontajner bude pristavený pri cintoríne 2 x ročne: v  jarnom období – prvý aprílový týždeň  a  v jesennom období – v mesiaci október

Drobný elektroodpad môžete nosiť do Materskej školy v Podrečanoch

Materská škola sa zapojila do projektu RECYKLOHRY. Je to školský recyklačný program, ktorého cieľom je naučiť deti triediť a recyklovať odpad. Program RECYKLOHRY umožňuje školám získavať na základe zberu veľmi malého elektroodpadu a batérií body, s ktorými sú ďalej spojené odmeny, ktoré môže škôlka čerpať v súlade s pravidlami programu. Drobný elektroodpad je odpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm - varné kanvice, klávesnice a myši od PC, mobilné telefóny, ručné vysávače, malé rádiá, žehličky, batérie do hodín a pod.  Ak máte takýto elektroodpad alebo batérie doma, môžete ho doniesť do miestnej Materskej školy každú stredu v čase od 9.00 do 11.00 hod., prípadne počas úradných hodín na obecný úrad.

Vývoz elektroodpadu v našej obci

Vývoz elektroodpadu je naplánovaný v mesiacoch marec a október 2019 (termín vývozu bude upresnený a oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu, na úradnej tabuli aj na internetovej stránke obce). Za elektroodpad sa pokladajú všetky elektrospotrebiče v kompletnom stave ( práčka, chladnička, mikrovlnka, el. sporák, televízor, monitor, PC .....).

Výkup odpadového papiera a jedlých olejov v obci Podrečany 2019

Vašou úlohou je iba zhotoviť balíky a doniesť ich k vozidlu označenému nápisom ,,VÝKUP PAPIERA“, kde Vám váš papier odvážia a vymenia ho za toaletný papier:

6 kg papiera = 1 rolka toaletného papiera ECONOMY 68 m

10 kg papiera = 1 balíček kuchynských utierok, alebo 1 balíček servítok

1 kg papiera = 1 balíček hygienických vreckoviek

Balík musí byť bez prímesí textilných obalov, väzbových obalov kníh, papier nesmie byť mastný, mokrý a znečistený

 

Výkup použitých jedlých olejov z domácností:

Týmto žiadame hlavne gazdinky, aby použitý olej nevylievali do odpadu, ale uskladňovali v plastovej nádobe. Olej môžete odovzdať počas výkupu odpadového papiera za nasledovnú odplatu:

za 3 litre použitého jedlého oleja = 1 rolka toaletného papiera

za 1,5 litra použitého jedlého oleja = 1 balíček hygienických vreckoviek

O termíne výkupu odpadového papiera a jedlých olejov v obci Vás budeme včas informovať miestnym rozhlasom a na internetovej stránke obce (predpokladané termíny v roku 2019 sú: máj a október)

 

Ako triediť a separovať odpad

Separujme odpad v obci, lebo za zber a odvoz vytriedeného odpadu nič neplatíme. Práve naopak, separovanie nám pomôže znížiť poplatok za skládkovanie.

PLASTY: zbierajú sa do žltých vriec, PET fľaše z nápojov - STLAČTE – zošliapnite, zmenšíte tak objem vyvážaného odpadu! Ďalej sa zberajú plastové a mikroténové vrecká, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky, potravín. Vrecia nesmú obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu, tvrdené plasty a iné).

SKLO:  1100  l kontajnery umiestnené pri obchode CBA – nevratné fľaše a obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre od zaváranín, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené črepy. Všetko bez farebného rozlíšenia (sklo zmiešané).

Do kontajnerov NEDÁVAJTE žiarivky (nebezpečný odpad), porcelán, kovové a plastové uzávery fliaš, papier, nečistoty ako piesok, uhlie, kovy, cement, drevo, kožu, gumu a iné!

PAPIER: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly a tašky. V prípade záujmu o výkup zhotoviť balík, doniesť k označenému vozidlu, v opačnom prípade môžete použiť 1100 l kontajner umiestnený pri obecnom úrade.

NEZBIERA sa pergamenový, asfaltový, dechtový papier, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky škodlivý papier, obuvnícka lepenka, papier znečistený potravinami.

KOVY: zberajú sa priamo od domov pri vývoze plastov (vyložiť v igelitovej taške) - zberá sa kovový šrot, kovové výrobky a súčiastky, plechovky a konzervy, alobal, drôty a pod. Kovové obaly nesmú byť znečistené zvyškami potravín.

BIOODPAD: šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad.

 


 
 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka