Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZABURINENIE POZEMKOV - UPOZORNENIEVytlačiť
 

zverejnené: 13.05.2019


    Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor (ďalej len OU-LC-PLO), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy, na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti konštatuje, že neustále pribúdajú plochy zaburinených pozemkov.

    Toto zaburinenie  pozemkov  v  mnohých  prípadoch  ohrozuje  ekologickú stabilitu územia a nie je zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí. Následne dochádza  k  šíreniu  burín  na poľnohospodárske pozemky, čím dochádza k jej poškodeniu a degradácii, ako aj k sťaženému poľnohospodárskemu obhospodarovaniu. Pretože problematike zaburinených pozemkov bude tunajší úrad v územnom obvode svojej pôsobnosti venovať náležitú pozornosť aj v tomto vegetačnom období upozorňujeme všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľno-hospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

    Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická osoba), alebo správneho deliktu (právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 330,- € pri fyzickej osobe a 33 200,- € pri právnickej osobe za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.

   Splnenie tejto povinnosti bude štátna správa na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy aj v tomto roku dôsledne kontrolovať.
 


 
 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka