Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

TRIEDIŤ alebo PLATIŤ? Vytlačiť
 

Vážení občania, týmito riadkami by som chcel nadviazať na článok ,,Ako ďalej s odpadom?” uverejnený začiatkom marca. Podeliť sa s Vami s mojimi  postrehmi, a pokúsiť sa riešiť náš spoločný problém odpadov.

Z  navrhnutých  opatrení  sa  nám  podarilo  odstrániť  a  opraviť veľkoobjemový kontajner od  cintorína,  zakúpiť   2 ks 1100 l kontajnerov, ktorými sme ho nahradili.  V rámci brigády sa nám podarilo zlikvidovať čiernu skládku v extraviláne obce smer Lovinobaňa (vďaka dobrovoľníkom), zabezpečiť jednorázový vývoz elektroodpadu, snažili sme sa spropagovať možnosť odovzdania drobného elektroodpadu (do 25 cm veľkosti) prostredníctvom Materskej školy, ktorá je zapojená do programu ,,Recyklohry”. V máji sme organizovali výkup odpadového papiera a jedlých olejov výmenou za hygienické potreby. Boli sme schopní vyseparovať len 745 kg papiera a 26 kg oleja. Preplnené kontajnery na šatstvo umiestnené za budovou kultúrneho domu sú odstránené vrátane obsahu. V priebehu júla budú nahradené 1 ks podobným kontajnerom od firmy Humana, určeným na čisté a suché šatstvo, topánky a doplnky k oblečeniu. Ku 3 ks zberným kontajnerom na sklo umiestneným pri obchode CBA (Kačka) sú k dispozícii ďalšie 2 ks (na verejnom priestranstve pri ,,starej bytovke” a v časti ,,Hrbok” pri tzv. ,,Veľkom dvore”). Na príjazdovej ceste ku Obecnému úradu  sme  nainštalovali  rampu,  ktorá  zamedzuje  mimo  úradných hodín prístup autom do areálu a ku veľkoobjemovému kontajneru.     

Bilancia odovzdaných odpadov za 5 mesiacov tohto roka je nasledovná:

  • Triedený odpad (plasty, papier, sklo, kovy)  – 5,31 tony
  • Zmesový komunálny odpad – 63,11 tony
  • Miera vytriedenosti – 8,41 %  (najnižšia kategória vytriedenia)

Toto  nedostatočné  triedenie  našu obec zaraďuje do najnižšej kategórie miery vytriedenia. V praxi to znamená, že pri predpokladanej ročnej produkcii odpadov 150  ton a  zachovaní súčasnej   miery   vytriedenia  zaplatíme  za  skládkovanie  odpadov  (uloženie  odpadu  na  skládku)  v  roku  2019  1.800 €.  Ak naďalej nebudeme triediť odpad, tak v roku 2023 sa suma vyšplhá na 6.900€.

Spoločnosť ENVI–PAK (zástupca organizácie zodpovedných výrobcov), ktorá je pro-stredníctvom  firmy  MEPOS  partnerom  našej  obce,  hradí  náklady  na  triedený zber. To  znamená,  že  občan (obec) za odvoz vytriedeného  odpadu neplatí. Ako motivácia ku triedeniu pre občanov má slúžiť postupné navyšovanie poplatkov za skládkovanie odpadov, ktoré sa má zvýšiť do roku 2023 až  štvornásobne.

V uplynulých 2 týždňoch som absolvoval s pracovníkmi firmy MEPOS zber komunálneho odpadu a o týždeň aj zber triedeného odpadu (plastov). Zistil som, že niektorí občania neprodukujú žiadny odpad, niektorí neseparujú vôbec. Veľmi si vážim všetkých, ktorým triedenie nie je ľahostajné. Touto cestou by som chcel pochváliť tých, ktorí vyseparovali najviac plastov. Konkrétne: p.J.Líškovú, r.Stratilovú, r.p.J.Vrábeľa, r.Mičudovú, r.Duchoňovú, r. Jedličkovú, r. Lipiansku, r. p. O.Malčeka, r. p. M.Svoreňa, r. p. O.Lauka, r. Gembickú .

Pre zaujímavosť:

20.6.2019 – zber komunálneho odpadu

  • 250 ks vyvezených kuka nádob o hmotnosti 20 kg (vrátane vriec)                                    x poplatok 0,88€/ks = 233,20€
  • 5 ton vyvezeného odpadu x 35,67€ za odvoz 1 tony = 178,35€
  • 5 ton vyvezeného odpadu x 12€ za úroveň vytriedenia = 60,00€
  • SPOLU   ZAPLATENÉ:  471,55€ 

 

28.6.2019 – triedený zber

  • 275 ks vriec vyvezených  vytriedených  plastov ( pri stlačených, zošliapnutých  fľašiach a riadne naplnenom vreci sa počíta cca 2 kg za vrece, čiže cca 550 kg)
  • SPOLU   ZAPLATENÉ:   0,00€ 

 

Porozmýšľajme či sa vyplatí viac TRIEDIŤ alebo PLATIŤ ?

Porozmýšľajme nad tým, v akom prostredí budú žiť naše deti o pár rokov.

 

   starosta

047 /439 61 71    


 
 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka