Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

DIAĽNICA - VÝSTAVBA R2: KRIVÁŇ - LOVINOBAŇA

 

Kriváň - Lovinobaňa

Proces staveb. konania

 

Začína za križovatkou Kriváň predchádzajúceho úseku. Ďalej pokračuje v súbehu s cestou I/50 a železničnou traťou v úzkom údolí Krivánskeho potoka. Na konci trasy križuje cestu I/50 v križovatke Tomášovce a na ďalší úsek sa napája priamo v mieste cesty II/595.

 

Základne údaje

Dĺžka úseku: 22 570 m

Lokalizácia:

kraj: Banskobystrický

okres: Detva, Lučenec

obec: Kriváň, Podkriváň, Píla, Mýtna, Divín, Lovinobaňa, Uderiná, Podrečany, Točnica, Tomášovce

Financovanie: 
Plánovaný začiatok výstavby: 2016
Plánované ukončenie výstavby: 

Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 
Zhotoviteľ: 
Stavebný dozor:


Správa a údržba:

Procesy

Technická štúdia:

dodanie štúdie: 11/2004

Proces EIA:

záverečné stanovisko EIA: 02/2006 a 12/2007 

Územné rozhodnutie:

právoplatné: 06/2011

Stavebné povolenie:

právoplatné: 

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby:

začiatok: 

ukončenie:

 

Objekty

križovatka: Tomášovce

estakáda: 28 mostov

tunel: -

odpočívadlo: -

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

"Rýchlostná cesta R2 Kriváň-Lovinobaňa,Tomášovce".

 

OZNÁMENIE VEREJNOSTI,

že navrhovateľ,

            Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, predložila dňa 21.10.2016 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2009 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, vypracované podľa prílohy č.8a) k zákonu, pre stavbu

„Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce“.

Dotknutá obec Podrečany je v zmysle § 29 ods. 8 zákona povinná do 3 pracovných dní od doručenia Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti o ňom informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámiť, kde a kedy možno do Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. Verejnosť môže do Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť robiť z neho výpisy a odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

 

Do dokumentu je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Podrečany 190, 985 54  Podrečany počas úradných hodín a na internetovej stránke:

 

  http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r2-krivan-lovinobana-tomasovce-

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredieNámestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných  dní od doby, kedy bola o Oznámeni o zmene navrhovanej činnosti informovaná.

 

                                                                                                              Edmund Palička

                                                                                                               starosta obce v.r.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka