Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komunálne voľby 2018

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 - výsledky

                          

O B E C   P O D R E Č A N Y
Obecný úrad Podrečany 190, 985 54  Podrečany

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE

Počet voličov: 470
 Počet zúčastnených voličov: 272  ( 57,87 %)

    Voľby starostu:
    Počet platných hlasov: 267
    1., Peter Kulich, Ing.,  - 156 hlasov
     2., Zita Kubíčeková, Mgr., - 111 hlasov

      Voľby do Obecného zastupiteľstva v Podrečanoch - 7 zvolených poslancov
      Počet platných hlasov: 263
      1., Marian Vrábeľ, - 177 hlasov
      2.,Jozef Jozefík, Ing., - 176 hlasov
      3., Zuzana Zvarová, - 155 hlasov
      4., Miroslav Kubíček, Ing.,- 151 hlasov
      5., Vladimír Lipiansky, - 143 hlasov
      6., Michal Líška, Ing., - 139 hlasov
      7., Marián Michal, - 133 hlasov
       8., Anna Duchoňová, Bc., - 128 hlasov

   

 

 ========================================================================

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Podrečany

Obec  Podrečany uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce.

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Zita Kubíčeková, Mgr., 32 r., štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka

2. Peter Kulich, Ing., 52 r., majster,  nezávislý kandidát

  

      V Podrečanoch, dňa 18.09.2018

       

 

                                                                                                    Jana Malatincová, v.r.

predseda MVK

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Podrečanoch

Obec   Podrečany uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Anna Duchoňová, Bc., 41 r., ekonómka, nezávislá kandidátka

2. Jozef Jozefík, Ing., 49 r., vyšetrovateľ PZ, nezávislý kandidát

3. Miroslav Kubíček, Ing., 36 r., programátor, nezávislý kandidát

4. Vladimír Lipiansky, 46 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát

5. Michal Líška, Ing., 25 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

6. Elena Marková, Mgr., 52 r., sociálna pracovníčka, nezávislá kandidátka

   ( vzdala sa kandidatúry)

7. Marián Michal, 46 r., vodič MKD, nezávislý kandidát

8. Marian Vrábeľ, 50 r., štátny zamestnanec, Smer - sociálna demokracia

9. Zuzana Zvarová, 40 r., štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka

 

Vo volebnom obvode sa volí .......7...... poslancov.

 

V Podrečanoch, dňa 18.09.2018

                                                                                                       Jana Malatincová, v.r.

predseda MVK

 

_____________________________________________________________________

      OZNÁMENIE

Obec Podrečany v súlade s ustanovením §171 ods. 9 piata veta zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Rozhodnutím predsedu NR SR č. 203/2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obci na deň 10. novembra 2018
oznamuje počet obyvateľov Obce Podrečany ku dňu vyhlásenia volieb:

531

______________________________________________________________

OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Podrečanoch podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č.  34/2018  zo dňa 15.06.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Podrečanoch bude mať na celé volebné obdobie (2018 - 2022)

7 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.

________________________________________________________________

OZNÁMENIE
o určení rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Podrečany na celé funkčné obdobie rokov 2018 - 2022

      Obecné zastupiteľstvo v Podrečanoch podľa §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením číslo 34/2018 zo dňa 15.06.2018
schválilo rozsah výkonu starostu Obce Podrečany na plný úväzok  na celé funkčné obdobie
rokov 2018 - 2022.

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                Vymenovanie zapisovateľa miestnej  volebnej komisie

OZNÁMENIE

V zmysle § 11a ods. 2 písm. c) zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Edmund Palička, starosta obce Podrečany

    vymenoval

dňom 12.8.2018     Vieru Babicovú   za zapisovateľku Miestnej   volebnej komisie obce Podrečany pre voľby do orgánov samosprávy obce Podrečany, ktoré sa budú konať dňa  10. novembra 2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kandidátne     listiny   pre  voľbu   starostu     a  kandidátne     listiny   pre  voľbu   poslancov    obecného zastupiteľstva      môžu  politické    strany,   politické  hnutia,   koalície   politických   strán   a politických hnutí   a nezávislí   kandidáti    zákonným  spôsobom    doručiť    zapisovateľke    v pracovných    dňoch na

Obecný úrad v Podrečanoch, č. 190, 985 54  Podrečany:

  •  od 8,00 do 12,00 hod.,
  • od 13,00 do 16,00 hod
  •  v utorok 11. septembra  2018 aj po úradných hodinách do 24.00 hod.na adresu zapisovateľky    ( adresa: Podrečany 74, č. tel. 0918143278)

        email: obec@podrecany.sk

                                                                       

 ____________________________________________________________________

 Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie v Podrečanoch:

Obecný úrad v Podrečanoch, č. 190, 985 54  Podrečany:

  •  od 8,00 do 12,00 hod.,
  • od 13,00 do 16,00 hod
  •  v utorok 11. septembra  2018 aj po úradných hodinách do 24.00 hod.na adresu zapisovateľky  ( adresa: Podrečany 74, č. tel. 0918143278)

  email: obec@podrecany.sk

 

  _________________________________________________________________

 

                                                                                                    

                                                                                                     Edmund Palička                                                                                                      starosta obce

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                    


 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

webygroup
ÚvodÚvodná stránka