Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby prezidenta SR 2019

Výsledky II. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky v Podrečanoch, ktoré sa konali dňa 30.03.2019.odpis2.png


 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v I. kole volieb prezidenta Slovenskej Republiky 2019, dňa 16.03.2019 v Podrečanoch:

 1. Béla Bugár, Ing., ....................................................................2
 2. Zuzana Čaputová, Mgr., .....................................................62
 3. Martin Daňo, ..........................................................................5
 4. Štefan Harabin, JUDr............................................................42
 5. Eduard Chmelár, doc. Mgr.. PhD...........................................4
 6. Marian Kotleba, Ing. Mgr......................................................31
 7. Milan Krajniak, Bc., ...............................................................3
 8. József Menyhárt, PaedDr., PhD., ..........................................0
 9. František Mikloško, RNDr., ...................................................1
 10. Robert Mistrík, Dr., Ing., .........................................................1
 11. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD., ...............................................42
 12. Róbert Švec, Mgr., ..................................................................4
 13. Bohumila Tauchmannová, Ing., .............................................0
 14. Juraj Zábojník, Dr., Ing., PhD.,................................................0
 15.  Ivan Zuzula, RNDr., CSc. .......................................................0  

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov.....197

 


                         

Kandidáti na prezidenta SR

vo voľbách 16.03.2019

 

 • Béla Bugár, Ing., 60 r., (Most-Híd), podpredseda NR SR, Šamorín

 • Zuzana Čaputová, Mgr., 45 r., (Progresívne Slovensko), advokátka, Pezinok

 • Martin Daňo, 42 r., (nezávislý), novinár a podnikateľ, Bratislava

 • Štefan Harabin, JUDr., 61 r., (nezávislý), sudca Najvyššieho súdu SR, Bratislava

 • Eduard Chmelár, doc., Mgr., PhD., 47 r., (nezávislý), politický a mediálny analytik, Galanta

 • Marian Kotleba, Ing., Mgr., 41 r., (ĽS NS), poslanec NR SR, Banská Bystrica

 • Milan Krajniak, Bc., 46 r., (Sme rodina), poslanec NR SR, Bratislava

 • József Menyhárt, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň 

 • František Mikloško, RNDr., 71 r., (nezávislý), bývalý poslanec NR SR, Bratislava

 • Robert Mistrík, Dr., Ing., 52 r., (nezávislý), vedec, Bratislava

 • Maroš Šefčovič, JUDr., PhD., 52 r., (Smer), eurokomisár, Bratislava

 • Róbert Švec, Mgr., 42 r., (Slovenské Hnutie Obrody), predseda SHO, Nitra

 • Bohumila Tauchmannová, Ing., 62 r., (nezávislá), podnikateľka, Bratislava

 • Juraj Zábojník, Dr., Ing., PhD., 56 r., (nezávislý), bezpečnostný analytik, Bratislava

 • Ivan Zuzula, RNDr., CSc., 64 r., (Slovenská konzervatívna strana), vysokoškolský pedagóg, Bratislava

 


 

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 16.03.2019 a 30.03.2019 je:

 

obec@podrecany.sk

 


 

Oznámenie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

  sa doručuje na adresu:

Obec Podrečany, Obecný úrad č.190, 985 54 Podrečany

 alebo emailovú adresu:

obec@podrecany.sk

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana, alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade SR, a petičný výbor jedného člena a jedného náhradníka /petičné výbory budú známe po 31.01.2019 -registrácia kandidátov

     Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb - najneskôr do 11.02.2019

 •  v listinnej forme na adresu obce
 •  v elektronickej forme - scan, na e-mailovú adresu obce

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,  
 • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
 • meno, priezvisko a podpis osoby
  •  oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;  
  •  oprávnenej konať za každú politickú stranu  tvoriacu koalíciu a odtlačok jej       pečiatky, ak ide o koalíciu
  •  určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor

 


 

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

V zmysle  § 169,  ods. 6  Zákona  NR  SR  č. 180/2014  Z.z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

menujem

Vieru Babicovú – zamestnanec obce Podrečany

za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v obci Podrečany pre voľby prezidenta Slovenskej republiky , ktoré sa budú konať 16.marca 2019 a 30.marca 2019 ( v prípade druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky).

 


 

Ing. Peter Kulich         

starosta obce          

 


Hlavné právomoci prezidenta a čo môže svojimi rozhodnutiami ovplyvniť


 

Prezident patrí spolu s vládou medzi výkonné zložky štátnej moci. Jeho kompetencie sú zakotvené v šiestej hlavy Ústavy Slovenskej republiky.

Medzi jeho hlavné úlohy patrí podpisovanie zákonov a s tým spojené právo vetovať ich. Môže ich vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky spolu s pripomienkami, a tá je povinná o nich opäť hlasovať.

Prezident tiež zvoláva ustanovujúcu schôdzu Národnej rady.

Môže rozpustiť NR SR

Ak do šiestich mesiacov od vymenovania vlády neschváli parlament programové vyhlásenie vlády.

Ak sa do troch mesiacov Národná rada neuzniesla o vládnom návrhu zákona, s ktorým vláda spojila vyslovenie dôvery.

Ak nebola dlhšie ako tri mesiace spôsobilá uznášať.

Ak bolo zasadnutie prerušené na dlhší čas, ako dovoľuje ústava.

Ak v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta nebol prezident odvolaný.

Toto právo však nemôže uplatniť počas posledných šiestich mesiacov svojho volebného obdobia, počas vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu.

Jeho úlohou je podať parlamentu správy o stave Slovenskej republiky a o závažných politických otázkach.

Amnestie aj vyznamenania

V súvislosti s vládou rozhoduje o poverení a dáva súhlas na výkon jej pôsobnosti. Zároveň vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov, poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu. V špecifických prípadoch ich môže odvolať.

Od vlády má právo vyžadovať informácie potrebné na plnenie svojich úloh.

Prezident tiež vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov, rektorov vysokých škôl či vysokoškolských profesorov.

Vymenúva a povyšuje generálov, udeľuje štátne vyznamenania a má právo zmierniť tresty uložené súdmi či udeliť milosť alebo amnestiu.

Vyhlasuje referendum.

Vymenúva sudcov

Hlava štátu tiež vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu a prijíma sľub sudcov Ústavného súdu aj sľub generálneho prokurátora.

Okrem toho prijíma sľuby sudcov, vymenúva a odvoláva ich. Rovnako aj predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady.

Vyhlasuje vojnu

Prezident zastupuje našu krajinu navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Môže tiež podať návrh na Ústavný súd na rozhodnutie o súlade dojednanej zmluvy s ústavou alebo s ústavným zákonom.

Prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií. Je hlavným veliteľom ozbrojených síl a po rozhodnutí parlamentu vypovedáva vojnu. Urobí tak v prípade napadnutia krajiny alebo ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane. Zároveň uzatvára mier.

Na návrh vlády môže nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť vojnový stav alebo vyhlásiť výnimočný stav a ich skončenie.

Prevzaté z denníka SME

 

dnes je: 21.7.2019

meniny má: Daniel

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka