Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne o obci

Kaštieľ v Podrečanoch.jpg      

Základná charakteristika:

 • Okres : Lučenec
 •  VÚC :  Banskobystrický  samosprávny kraj
 •  Počet obyvateľov :    534
 • Štatút obce : obec
 • PSČ : 985 55 ( podacia pošta Podrečany ) 985 54 ( dodávateľská pošta Lovinobaňa )
 • Telefónne smerové číslo : 047
 • Prvá písomná zmienka o obci  : rok 1393
 • Celková výmera územia obce [m2] : 11 618 598
 • Hustota obyvateľstva na km2  : 46
   

 

Geografická poloha :

 • 48,25 st. severnej zemepisnej šírky
 • 19,37 st. východnej zemepisnej dĺžky
 • nadmorská výška 210 - 236 metrov 


Obec Podrečany leží na brehoch Krivánskeho potoka, na severnom okraji Lučenskej kotliny,  11 km severne od  okresného mesta Lučenec, s ktorým je spojená vlakovou aj autobusovou dopravou. Cez obec prechádza železničná trať Zvolen - Lučenec - Košice a vo vzdialenosti 1 km od obce je napojenie na významnú  cestu  E 50 Zvolen - Košice.

Západne od obce vo vzdialenosti 4 km je najvyšší vrch katastrálneho územia obce Sedem chotárov, s nadmorskou výškou 602 m, ktorý svojim predĺženým hrebeňom v severnom smere tvorí hranicu medzi údoliami Krivánskeho a Tuhárskeho potoka. Názov vrchu je doslovne vecný, na jeho vrchole je hraničný bod siedmich chotárov (katastrov) a to obcí: Podrečany, Gregorova Vieska, Stará Halič, Tuhár, Ružiná, Lovinobaňa a bývalého grófskeho lesa. Katastrálne územie obce hraničí zo severozápadnej strany s katastrálnym územím Lovinobaňa, na severovýchode je to Uderiná, na východe Točnica, z južnej strany Tomášovce  a z juhozápadnej Gregorova Vieska.

foto letecky podrecany.jpg

Podnebie a príroda:

Podnebie katastrálneho územia obce určuje v postate zemepisná poloha a nadmorská výška, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej stati. Členitosť terénu dosahuje rozpätie od 204 m do 602m nad morom, z toho poľnohospodárska pôda siaha do 257m nad morom. Expozícia celého územia je juhovýchodná, zo západnej strany chránená horskými hrebeňmi.

Na východ od intravilánu je malý výbežok čadičov, na juh rozsiahle ložisko magnezitu a na juhozápadnom okraji katastru sa nachádza oker. Na aluviálnych náplavoch sa vytvorila nivná pôda oglejená. Ostatná časť poľnohospodársky využívanej pôdy je ťažká a stredne ťažká hnedá pôda ilimerizovaná.

Poľnohospodárska pôda je intenzívne využívaná. Bývalé zamokrené časti sú odvodnené.Z poľnohospodárskych plodín pestujú sa obilniny, okopaniny, technické plodiny a krmoviny. Z obilnín najviac je zastúpená pšenica, z okopanín zemiaky, cukrová repa a kukurica, z technických plodín ľan a repka ozimná a z krmovín ďatelina červená, strukovinové miešanky a kukurica na siláž. Na lúkach a pastvinách sú v prevažnej miere zastúpené kultúrne trávy a ďateľoviny.

V zalesnenej časti katastra s výmerou 512ha, prevládajú buky a duby. V posledných rokoch sa robí výsadba zmiešaných porastov so smrekom. Z lesnej zveri je hojne zastúpená srnčia a jelenia zver, divá sviňa a líška. Na poliach a lúkach je hodne jarabíc, poľných zajacov, v posledných rokoch i bažantov.

Vzácne sú dva stromy Magnólie veľkokvetej, ktoré spolu s niekoľkými smrekmi a divými gaštanmi sa zachovali v parku pri kaštieli.   

Kultúrne dedičstvo:

Kaplnka baroková z 18. storočia
Kostol evanjelický klasicistický z roku 1836 
Kaštieľ z roku 1893 secesný, ovplyvnený francúzskym barokom

Administratívne je obec začlenená do okresu Lučenec, banskobystrický samosprávny kraj, v obci má sídlo obecný úrad.  Občiansku vybavenosť tvorí materská škola, školská jedáleň, obecná knižnica, kultúrny dom, pošta, obecný úrad, hasičská zbrojnica, železničná stanica, 2 autobusové zastávky, športový areál so sociálnou budovou, predajňa potravín, 2 hostince, Dom smútku. Obec je plne splynofikovaná a je tu vybudovaná sieť verejného vodovodu. V obci je dostatočný signál mobilných operátorov  (Orange, T-mobile, O2) a internet (wi-fi)

Spádovosť obce :

 • Sídlo matričného úradu : Tomášovce
 • Sídlo pracoviska daňového úradu : Lučenec
 • Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru : Lovinobaňa
 • Sídlo Okresného súdu: Lučenec
 • Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru : Lučenec
 • Sídlo pracoviska Okresného úradu: Lučenec
 • Sídlo Územnej vojenskej správy : Banská Bystrica
 • Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny : Lučenec

 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka